Hoeveel wil jij groeien in 3 dagen?
 

OOK VOOR BEDRIJVEN

Wij brengen lokale ondernemers graag in contact met jonge talenten in de regio. Rotary Dokkum, Bergum, Lauwersland, Rotaract en Leeuwarden-Zuid organiseren op 20,21 en 22 september 2024 het RYLA weekend voor enthousiaste jonge mensen. In dit weekend staan samenwerking, bevordering van jong leiderschap en bewustwording van de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal. Doet u ook mee?

Wat is het RYLA weekend?
Tijdens het RYLA weekend krijgen 15 jongeren tussen de 18 en 25 jaar een intensieve training. Hen wordt een spiegel voorgehouden, ze worden geconfronteerd met zichzelf, ontdekken hun eigen talenten en leren van elkaar. In dat proces worden ze begeleid door een persoonlijke coach. Een pittig weekend waar de deelnemers als young professionals uitkomen!

Wat vragen wij van u?
Vanuit Rotary stimuleren wij maatschappelijke betrokkenheid in de regio, alsook de uitwisseling van kennis en ervaring. We zien graag dat jonge talenten ook een leuke baan vinden in de eigen regio! Bent u op zoek naar jong talent om uw bedrijf te versterken? Of is er iemand in uw bedrijf die u graag ziet doorgroeien naar een ‘young professional’? Doet u dan mee als bedrijf en meld u aan!

Deelname aan het RYLA weekend kost voor een jongere € 500,-. Daarvan betaalt de jongere zelf €50,00, we vragen u € 450,-- bij te betalen. U investeert in jong talent!

Wat krijgt u ervoor terug?
U investeert in de volgende generatie medewerkers! Op de zondag van dit weekend presenteren de RYLA deelnemers hun plan van aanpak m.b.t. persoonlijk leiderschap. Misschien is dit de nieuwe talentvolle medewerker die u zoekt. U  mag als sponsor bij de presentaties aanwezig zijn en meteen de contacten leggen. En vanzelfsprekend levert het u goodwill op wanneer u (klein)kinderen van uw medewerkers zo’n mooie kans op persoonlijke groei geeft. Heel praktisch dan ook: u mag verwachten dat uw kandidaat wat terug doet voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld door een presentatie te geven over zijn of haar in het weekend opgedane ervaringen. Of door ambassadeur te zijn voor uw bedrijf wanneer u een nieuwe medewerker zoekt.

Hoe vindt u een geschikte kandidaat?
U mag zelf iemand aandragen. Heeft u net een enthousiaste jongere aangenomen of is een (klein)zoon of (klein)dochter van één van uw medewerkers enthousiast over dit weekend? En is hij/zij tussen de 18 en 25 jaar? Geef hem/haar dan op! Geen geschikte kandidaat binnen uw netwerk? Geen probleem. Dan koppelen wij uw bedrijf aan een van de jongeren die zich individueel hebben opgegeven.

U weet al iemand?

Perfect! Klik hier voor het aanmeldingsformulier.